Thursday, April 9, 2009

Terbitan Buku Pilihan
Buku Memahami Pertuturan Kanak-kanak Melalui Analisis Pragmatik (2006) ini ditulis oleh Dr Zaitul adalah bertujuan untuk menambah koleksi buku-buku penyelidikan yang memberi fokus kepada bidang pragmatik. Di samping itu, kajian tentang pertuturan kanak-kanak prasekolah menggunakan pendekatan pragmatik masih belum mencukupi. Dengan yang demikian, kajian penulis pada peringkat sarjana ini telah dikemas kini lalu diterbitkan dalam bentuk buku. Oleh yang demikian, adalah bertepatan sekali buku ini dihasilkan untuk memberikan pendedahan kepada para pembaca tentang makna pertuturan kanak-kanak prasekolah agar aspek ketersiratan dapat dijelaskan dan kandungan pemikiran kanak-kanak dapat difahami.


No comments:

Post a Comment