Thursday, April 9, 2009

KERTAS SEMINAR YANG DIBENTANGKAN

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Pembudayaan Bahasa Melayu di Malaysia : Satu Persoalan Moral. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Asia Timur dan Dunia Melayu anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Hangkuk Universiti of Foreign Studies, Korea Selatan di Hotel Hamilton Seoul,Korea Selatan pada 10-12 Mei 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

2. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran ,Bahasa ,dan Wawasan . Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (ICOSH) anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia di UKM, Bangi pada 14-16 Disember 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). Aspek Sosiolinguistik Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Kertas kerja yang dibentangkan dalam First International Language Learning Culture Conference 2004 anjuran Centre of Language and Translation, Universiti Sains Malaysia and Penang State Education Department di Evergreen Laurel Hotel, Penang pada 16-18 Disember 2004 (Pembentang Kertas Kerja)

4. Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005) “Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam 4 th Malaysian International Conference of Languages, Literatures and Culture (MICOLLAC) Anjuran Jabatan Bahasa Inggeris, FBMK, UPM di Holiday Villa, Subang pada 23-25 April 2005. (Pembentang Kertas Kerja)

5. Zaitul Azma Zainon Hamzah et. al. (2005) “Sapaan Kekeluargaan Minangkabau : Satu Tinjauan Antara Minang Indonesia dengan Minang Malaysia”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia-Malaysia anjuran Universiti Utara Malaysia di Pusat Konvokesyen, Universiti Utara Malaysia pada 7-8 Ogos 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Che Ibrahim Salleh, (2005). “Meningkatkan Keupayaan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Melayu” Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu, anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara dengan kerjasama Jabatan-jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Kedah, Pualau Pinang dan Perak di Paradise Beach Resort, Tg.Bungah, P.Pinang pada 16-18 Sept 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

7. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2005). “Penulisan Karangan Dalam Bahasa Melayu untuk Penutur Asing” Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Issues in Language Teaching and Learning Amongst Non- Native Speakers: Visions and Challenges (ILANNS) anjuran Akademik Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi MARA dengan kerjasama Kolej Matsuyama Shinonome, Jepun di Marriott Putrajaya pada 12-14 Disember 2005 (Pembentang Kertas Kerja)

8 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006) Masalah Yang Dihadapi oleh Murid dalam Mempelajari Bahasa Melayu. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Memperkasakan Pengajaran dan Pembeljaran Bahasa Melayu dalam Sistem Persekolahan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia pada 19 – 21 Disember 2006 di Dewan Bahasa dan Pustaka. (Pembentang Kertas Kerja)

9 Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su. (2006) “Kesantunan Berbahasa : amalan Masyarakat di Malaysia dan di Thailand”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Etika dalam Profesion anjuran Persatuan Bahasa Moden di Hotel Hilton, Petaling Jaya pada pada 7-8 Februari 2006 (Pembentang Kertas Kerja) .

10 Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Auditorium Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim pada 13 – 15 Mac 2006 (Pembentang Kertas Kerja) .

No comments:

Post a Comment