Wednesday, April 8, 2009

ARTIKEL DI DALAM PROSIDING

1 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Aspek Sosiolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Melayu”. Proceeding of the first International Language Learning Conference 2004, Pulau Pinang: Pusat Bahasa dan Terjemahan, USM Jilid 1: 339-350.

2 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran, Bahasa, dan Wawasan”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan: Mendepani Cabaran Baru (ICOSH ‘04’), UKM, Jilid/Vol 3 :543-550

3 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kiasan Melayu –Dahulu dan Sekarang”. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik Melayu (SALiM05), UKM, Jilid 1: 73-85.


4 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Penggunaan Bahasa Dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Prosiding Kongres Linguistik Nasional XI , Padang, Sumatra Barat, : Masyarakat Linguistik Indonesia.

5 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Belajar Semantik Bahasa Melayu- Belajar Mendekati Budaya Melayu.”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu kali kedua, anjuran Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, Jilid 1 : 319-331

6 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Peradaban Melayu dalam Teks Klasik.”. Prosiding Seminar Melayu Mahawangsa , anjuran bersama Unit Dokumentasi Warisan Melayu dan Peribumi, FBMK, GAPENA dan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam : 170-179

7 Zaitul Azma Zainon Hamzah, et.al. (2006). “Pramalinguistik Kotrastif: Budaya Komunikasi Antara Bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1-7

8 Normaliza Abdul Rahim, Zalina Md. Daud, Zaitul Azma Zainon Hamzah, dan Arbai’e Sujud (2006). “Budaza Teks Mesej Di Kalangan Relajar Univerisiti Putra Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ,anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1- 23

9 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pendekatan, Kaedah dan Pengukuhan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” . Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu ke-2, anjuran bersama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara: 148-158

10 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Tidak Memahami Konteks dan Situasi- Satu Fenomena Konflik Bahasa dan Budaya” . Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-3 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia: 346-356

11 Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan, Abdullah Abu Bakar & Alawi Mohamad Zin (2007). “ Pemikiran dan Peradaban Bangsa dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 102-108


12 Ahmad Fuad Mat Hassan, Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Unsur Ironi dan Metafora dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 109-116

13 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Merealisasikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Antarabangsa” . Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negeri Ketiga; Dasar dan Pelaksanaan anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: 307-314

14 Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah Sheikh Said, Norizan Che Su Ibrahim Salleh (2007). “ Breaking The Silence: ICT and Elderly in Malaysia” . 1 st International Malaysian Educational Technology Convention Proceedings organised by PTPM, UTM, Jabatan Pendidikan Johor : 43-46

15 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Penguasaan Semantik dan Pragmatik dalam Kalangan Kanak-kanak” . Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 1 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan Persatuan Psikolinguistik Malaysia Fakulti Pendidikan, pada 04-05 Disember di Hotel Marriot Putrajaya, Malaysia : 186-197.

16 Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008) “Writing materials as a teaching aids in the teaching of ml as a second language and a foreign language” ”. Prosiding Seminar Antarabangsa IMMICON, Universiti Multimedia Malaysia pada 17 – 19 Mac 08 di Hotel Hiton, Petaling Jaya.

No comments:

Post a Comment