Wednesday, April 8, 2009

Artikel Dalam Majalah

Tahun 2004

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Bahasa Kebangsaan dan Negara Bangsa”. Dewan
Bahasa, Jilid 4 (10): 22-27.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Kaedah Membaca untuk Kanak-kanak”.
Pelita Bahasa. Jilid 16 (10): 11-14

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Unsur Budaya dalam Bahasa Melayu” Dewan
Bahasa, Jilid 4 (11): 36-41

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “ Komsas Menguji Kemahiran Berfikir Pelajar”
Pelita Bahasa, Jilid 16 (12): 14-17

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Psikolinguistik dalam pengajaran dan Pemelajaran
Bahasa” , Dewan Bahasa, Jilid 4 (12): 12-17.


Tahun 2005


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bacalah dalam Bahasamu” . Dewan Bahasa,
Jilid 5 (1): 12-15

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa sebagai Jati Diri”
Pelita Bahasa. Jilid 17 (2): 16-19
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Melentur Buluh Biarlah Waktu Rebung ”.
Dewan Bahasa, Jilid 5 (3): 10-14.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kelas Bahasa Melayu yang hirdup”.
Pelita Bahasa. Jilid 17 (4): 16-19

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Senang Tetapi Susah”. Dewan Bahasa, Jilid
5 (4) :42- 47.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Terhakis kerana Sikap” Dewan
Bahasa, Jilid 5 (5): 24-26

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Guru Penyayang Pelajar Sayang”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (5): 12-15


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kamus dan Kehidupan”,
Dewan Bahasa, Jilid 5 (6): 46-49.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Berbudi Bahasa Cerminan Didikan Awal
Pelajar“ .Pelita Bahasa, Jilid 17 (6): 15-18

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jangan Salah Mulut” Dewan Bahasa, Jilid 5
(7): 10-12.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Penyelidikan Membina Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (9): 20-23.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Ceria Pelajar Bahasa Kedua”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (10): 48-52.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Strategi Cemerlang Bahasa Melayu STPM”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (10): 12-15.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Adab Berbahasa Bermula di Rumah”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (11): 8-11.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jajah Bangsa Sebar Bahasa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (12): 16-21.


Tahun 2006

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Menjelang 2020” Dewan Bahasa,
Jilid 6 (13): 14-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengucapkan Cinta”.Dewan Bahasa,
Jilid 6 (2): 14-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa dalam Pendidikan Kanak-kanak”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (3): 28-33.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Merancang Cara Belajar”. Pelita Bahasa,
Jilid 18 (4): 8-11

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pelaburan Bahasa Melayu di Persada Global”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (5): 16-21.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Sekolah Selesa, Relajar Ceria”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (05): 11-14.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Indeks Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (6): 10-13.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Persediaan Awal Menghadapi Peperiksaan ”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (07): 7-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Kebangsaan Mengana Wawasan ”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (8): 22-26.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengekalkan Bahasa dan Bangsa yang Merdeka”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (08): 7-10.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Membudayakan Bahasa Kebangsaan”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (9): 14-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Komunikasi Santun Cerminan Peribadi Luhur ”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (09): 7-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Slanga Milik Siapa?”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (12): 12-16.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Melayu di Rantau”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (12): 11-13.


Tahun 2007
Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Unsur Feminin dalam Bahasa dan Budaya Melayu” Dewan Bahasa, Jilid 7 (2): 16-19.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Cara Menjadi Pelajar Pintar ” Pelita Bahasa , Jilid 19 (03): 9-11.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Kualiti Maskulin dalam Ketatanegaraan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (3): 6-9.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Bahasa Santun, Berpekerti Mulia” Dewan Bahasa, Jilid 7 (4):20-23.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Membina Kecemerlangan Diri” Pelita Bahasa, Jilid 19 (04): 14-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Disfemia dalam Dunia Penyiaran” Dewan Bahasa, Jilid 7 (5): 13-15.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Retorik dalam Jualan Langsung” Dewan Bahasa, Jilid 7 (6): 11-13.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Ilmu dan Bahasa Perubatan Seiring Sejalan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (7): 6-7.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Menobatkan Bahasa Bangsawan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (8): 16-17.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Gunakan Bahasa Kita ” Pelita Bahasa , Jilid 19 (08): 9-12.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Hegemoni Penjajah dan Bahasa” Dewan Bahasa, Jilid 7 (10): 9-15.

No comments:

Post a Comment