Thursday, April 9, 2009

AKTIVITI PENYELIDIKAN

Bil Tajuk Penyelidikan

1. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2004) “Interaksi Kaum melalui Pengenalan bahasa
dan Budaya Melayu” Penyelidikan Fakulti 2004. Biaya RM 4996.00. Tamat

2. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2005). “Keupayaan Komunikatif Dalam Pengajaran
dan Pembelajaran Bahasa” Penyelidikan Fakulti, FBMK /(11201), UPM. Biaya: RM
3000.00 (Penyelidikan bersama Prof. Madya. Dr. Che Ibrahim Salleh)

3. Zaitul Azma Zainon Hamzah , (2005). “Penerapan Model Sistem Sapaaan
Kekeluargaan Minangkabau” Penyelidikan Fundamental (06-04-03-095J)
Universiti Putra Malaysia. (RM 27,000).(Ketua projek: ahli penyelidik Prof.
Madya. Dr. Noor Aina Dani dan Hj Mhd Amin Arshad).

4. Zaitul Azma Zainon Hamzah, (2006) “Keimplisitan ujaran dalam komunikasi
masyarakat Melayu”. FBMK/0601/JBM01, UPM Ketua Projek.

5. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ketua Projek. “Konflik Bahasa dan Budaya dalam
kalangan Kanak-kanak dan Remaja di Malaysia” (Geran Fundamental
Kementerian Pengajian Tinggi) No Projek 03-01-07-003FR RM 60 000.00
Tamat 31 Mei 2008

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ketua Projek “Modul Pemantapan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu Peringkat Sekolah Menengah” (Geran Dewan Bahasa
dan Pustaka) No Projek DBP/4-9/177/23/50K . 4 (19) Tamat 31 Januari 2009

No comments:

Post a Comment