Thursday, April 9, 2009

Kelayakan Akademik

Kelayakan Akademik Dr. Zaitol Azma yang tinggi adalah bermula daripada pengajiannya dalam Sijil Perguruan dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak pada tahun 1982 di Maktab Perguruan Kinta.

Kemudian beliau telah melanjutkan pelajarannya ke peringkat Ijazah Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (PBMP) di Universiti Putra Malaysia) apada tahun 1997.

Keinginan beliau untuk meningkatkan ilmu pengetahuan amat kuat dan beliau bertekad untuk terus melanjutkan pelajaran lagi pada tahun 2000 dengan mengambil Ijazah Master Sastera dalam bidang Bahasa Melayu juga di Universiti Putra Malaysia.
Penerokaan ilmu pengetahuan beliau dalam bidang sastera tidak terhenti pada peringkat Master sahaja. Walaupun sudah berjaya memperoleh master, namun beliau telah melanjutkan pengajian lagi dalam Diploma pula iaitu bidang Terjemahan pada tahun 2005 di Dewan Bahasa dan Pustaka & Persatuan Penterjemah Malaysia.

Beliau tidak berhenti di situ sahaja, kegigihan beliau dalam penyelidikan ilmu sastera terus dikembangkan lagi apabila beliau telah melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi iaitu peringkat Ijazah Doktor Falsafah juga dalam bidang Bahasa Melayu pada tahun 2002 juga di Universiti Putra Malaysia.

No comments:

Post a Comment